بسته ی آموزشی نشانه ی ظا

:: بسته ی آموزشی نشانه ی ظا

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی ظا

شامل: پاورپوینت نشانه ی ظا کاربرگ نشانه ی ظا -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی ظا 

کاربرگ نشانه ی ظا 

رهنمودهای آموزشی


منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی ظا
برچسب ها : آموزشی ,بسته ,رهنمودهای آموزشی ,نشانه ی ظا  ,کاربرگ نشانه ,نشانه ی ظا ,پاورپوینت نشانه

بسته ی آموزشی نشانه ی ح

:: بسته ی آموزشی نشانه ی ح

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی ح

شامل: پاورپوینت نشانه ی ح کاربرگ نشانه ی ح -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی ح  

کاربرگ نشانه ی ح  

رهنمودهای آموزشی

منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی ح
برچسب ها : آموزشی ,بسته ,رهنمودهای آموزشی ,کاربرگ نشانه ,پاورپوینت نشانه ,آموزشی نشانه

بسته ی فعالیت های نوروزی 95

:: بسته ی فعالیت های نوروزی 95

عنوان: بسته ی فعالیت های نوروزی 95

شامل: 14 صفحه فعالیت نوروزی خلاق و سرگرم کننده و منحصر بفرد

فرمت:  PDF

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: این بسته رایگان نیست. کسانی که مایل به خریداری آن هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت فعالیتهای نوروزی 95 روی تصویر کلیک کنید
منبع : مدرسه ی آبیبسته ی فعالیت های نوروزی 95
برچسب ها : نوروزی ,فعالیت ,بسته

بسته ی آموزشی نشانه ی طا

:: بسته ی آموزشی نشانه ی طا

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی طا

شامل: پاورپوینت نشانه ی طا کاربرگ نشانه ی طا -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی طا 

کاربرگ نشانه ی طا 

رهنمودهای آموزشیمنبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی طا
برچسب ها : آموزشی ,بسته ,رهنمودهای آموزشی ,نشانه ی طا  ,کاربرگ نشانه ,نشانه ی طا ,پاورپوینت نشانه

بسته ی آموزشی نشانه ی ذال

:: بسته ی آموزشی نشانه ی ذال

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی ذال

شامل: پاورپوینت نشانه ی ذال کاربرگ نشانه ی ذال -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی ذال 

کاربرگ نشانه ی ذال

رهنمودهای آموزشی


منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی ذال
برچسب ها : ی ذال ,آموزشی ,بسته ,نشانه ی ذال ,رهنمودهای آموزشی ,کاربرگ نشانه ,پاورپوینت نشانه ,آموزشی نشانه ,کاربرگ نشانه ی ذال

بسته ی آموزشی نشانه ی غین

:: بسته ی آموزشی نشانه ی غین

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی غین

شامل: پاورپوینت نشانه ی غین کاربرگ نشانه ی غین -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی غین 

کاربرگ نشانه ی غین 

رهنمودهای آموزشیمنبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی غین
برچسب ها : آموزشی ,بسته ,رهنمودهای آموزشی ,نشانه ی غین  ,کاربرگ نشانه ,نشانه ی غین ,پاورپوینت نشانه

بسته ی آموزشی نشانه ی عین

:: بسته ی آموزشی نشانه ی عین

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی عین

شامل: پاورپوینت نشانه ی عین کاربرگ نشانه ی عین -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی عین

کاربرگ نشانه ی عین

رهنمودهای آموزشی


منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی عین
برچسب ها : ی عین ,آموزشی ,بسته ,نشانه ی عین ,رهنمودهای آموزشی ,کاربرگ نشانه ,پاورپوینت نشانه ,آموزشی نشانه ,کاربرگ نشانه ی عین ,پاورپوینت نشانه ی عین

بسته ی آموزشی نشانه ی ضاد

:: بسته ی آموزشی نشانه ی ضاد

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی ضاد

شامل: پاورپوینت نشانه ی ضاد کاربرگ نشانه ی ضاد -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

  پاورپوینت نشانه ی ضاد 

  کاربرگ نشانه ی ضاد

  رهنمودهای آموزشی


منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی ضاد
برچسب ها : آموزشی ,ی ضاد ,بسته ,نشانه ی ضاد ,رهنمودهای آموزشی ,کاربرگ نشانه ,آموزشی نشانه ,پاورپوینت نشانه ,کاربرگ نشانه ی ضاد

بسته ی تکالیف تم های ریاضی 16 تا 25

:: بسته ی تکالیف تم های ریاضی 16 تا 25

عنوان: بسته ی تکالیف تم های ریاضی 16 تا 25

شامل: 25 تکلیف در دو صفحه با تمرینات متنوع و همگام با کتاب

فرمت: PDF

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر:اجزای این بسته به مرور کامل می شود. تکالیف تم های 16 تا 22 اضافه شد.

   برای دریافت هر تکلیف روی عبارت مورد نظر کلیک کنید


  تکلیف ریاضی تم 16                 تکلیف ریاضی تم 17


  تکلیف ریاضی تم 18                 تکلیف ریاضی تم 19


  تکلیف ریاضی تم 20                 تکلیف ریاضی تم 21


  تکلیف ریاضی تم 22                 تکلیف ریاضی تم 23


  تکلیف ریاضی تم 24                تکلیف ریاضی تم 25

منبع : مدرسه ی آبیبسته ی تکالیف تم های ریاضی 16 تا 25
برچسب ها : تکلیف ,ریاضی ,                ,تکالیف ,بسته ,تکلیف ریاضی ,                تکلیف ,                تکلیف ریاضی

بسته ی آموزشی نشانه ی ث

:: بسته ی آموزشی نشانه ی ث

عنوان: بسته ی آموزشی نشانه ی ث

شامل: پاورپوینت نشانه ی ث کاربرگ نشانه ی ث -  رهنمودهای آموزشی

فرمت:  PDF - PPSX

مخاطبین: آموزگاران پایه ی اول ابتدایی، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی


تذکر: کسانی که مایل به خریداری فایل های قابل ویرایش این بسته هستند، به فروشگاه آنلاین مدرسه ی آبی مراجعه کنند.

برای دریافت هر مطلب روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

پاورپوینت نشانه ی ث
کاربرگ نشانه ی ث
رهنمودهای آموزشی


منبع : مدرسه ی آبیبسته ی آموزشی نشانه ی ث
برچسب ها : آموزشی ,بسته ,رهنمودهای آموزشی ,کاربرگ نشانه ,پاورپوینت نشانه ,آموزشی نشانه